Bettingbolaget Betsson redovisar en omsättning precis i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 1 277,7 miljoner kronor (1 346,4), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 277.

Intäkterna påverkades positivt av den förstärkta euron, men negativt av den försvagade turkiska liran. Totalt påverkades intäkterna negativt med 8,4 miljoner kronor.

Mobila intäkter uppgick till 897,3 (816,4) miljoner kronor, en ökning med 10 procent. Mobila intäkter utgjorde 70 (61) procent av totala intäkter.

Kasinointäkterna uppgick till 917,8 (1 016,6) miljoner kronor, en minskning med 10 procent, varav 10 procent organiskt. Kasino stod för 72 (76) procent av koncernens intäkter.

Sportboksintäkterna uppgick till 341,0 (300,2) miljoner kronor, en ökning med 14 procent och med 17 procent organisk tillväxt.

Ebitda-resultat blev 287,4 miljoner kronor (380), väntat 295,3, med en ebitda-marginal på 22,5 procent (28,2).

ANNONS
ANNONS

Bolagets vd Pontus Lindwall uttrycker i en kommentar att Betssons geografiska spridning är tillsammans med produktmixen förklaringen till en upplevt god intäktsnivå trots sättningen i den svenska marknaden och nedgången i Holland.

”Sportboken utvecklades väl jämfört med andra kvartalet 2018, som innehöll fotbolls-VM, med en organisk tillväxt av bruttoomsättningen med 7 procent, intäktsökning med 14 procent och en sportboksmarginal om 7,8 procent”, tillägger bolagschefen.

Rörelseresultatet blev 196,9 miljoner kronor (300,7), väntat rörelseresultat var 206,3. Rörelsemarginalen var 15,4 procent (22,3).

Rörelseresultatet påverkades negativt av ökade spelskatter, ökade kostnader för betalningslösningar samt av en bot från den svenska Spelinspektionen om 19 miljoner kronor.

”Tack vare fortsatt god kostnadskontroll kan vi trots dessa utmaningar redovisa en rörelsemarginal på 15,4 procent. Den underliggande rörelsemarginalen, justerad för boten, var 16,9 procent”, förklarar Lindwall.

Resultatet före skatt var 182,1 miljoner kronor (291,5).

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 171,6 miljoner kronor (271,4).

Resultat per aktie hamnade på 1,24 kronor (1,96).

Betsson kommenterar sedvanligt även utsikterna för det tredje kvartalet, som börjat sämre jämfört med samma period i fjol.

Betsson, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 1 277,7 1 277 0,1% 1 346,4
EBITDA 287,4 295,3 -2,7% 380
EBITDA-marginal 22,5% 23,1% 28,2%
Rörelseresultat 196,9 206,3 -4,6% 300,7
Rörelsemarginal 15,4% 16,2% 22,3%
Resultat före skatt 182,1 291,5
Nettoresultat 171,6 271,4
Resultat per aktie, kronor 1,24 1,96

Konsensusdata från Bloomberg