Skidanläggningsbolaget Skistar redovisar som väntat ett negativt resultat i det säsongsmässigt svaga första kvartalet.

Omsättningen sjönk 38,3 procent till 121 miljoner kronor (196).

Rörelseresultatet blev -325,8 miljoner kronor (-209,0).

Resultatet före skatt var -321,5 miljoner kronor (-218,0). Resultatet efter skatt blev -244,6 miljoner kronor (-144,1). Resultat per aktie hamnade på -3,03 kronor (-3,47). Resultatnedgången förklaras av mindre reavinster från fastighetsverksamheten.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 334 miljoner kronor (284).

ANNONS
ANNONS

Samtliga destinationer är nu öppna och närmare 80 procent av säsongens logiförsäljning är uppbokad, uppger bolaget.

”Vintern kom tidigt med både kyla och snö på samtliga destinationer, vilket medfört goda
förutsättningar för snöproduktion och har inneburit både en tidig säsongsstart och att våra
anläggningar är i fantastiskt skick inför jul- och nyårshelgen”, skriver tillförordnade vd:n Anders Örnulf i rapporten.

Flygplatsen mellan Sälen och Trysil öppnar den 22 december.

Totalt bokningsläge (genom Skistars logi-förmedling) inför vintersäsongen är 0,1 procent lägre jämfört med samma tidpunkt föregående år, framgår det av rapporten.

Skistar, Mkr Q1-2019/2020 Q1-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 121 196 -38,3%
Rörelseresultat -325,8 -209,0
Resultat före skatt -321,5 -218,0
Nettoresultat -244,6 -144,1
Resultat per aktie, kronor -3,03 -3,47
Kassaflöde från löpande verksamhet 334 284 17,6%