Flygbolaget SAS redovisar ökad omsättning och vinst under fjärde kvartalet. Samtidigt är vd:n missnöjd med årsresultatet.

”Hela räkenskapsåret 2018/2019 kännetecknades av betydande utmaningar för SAS, som högre flygbränslekostnader, ogynnsamma valutakurser och en sjudagarsstrejk. Den starka efterfrågan som visade sig i ökade passagerarintäkter och försäljning av tilläggstjänster ledde till en total ökning av intäkterna med 2 miljarder kronor”, skriver SAS-chefen Rickard Gustafson i rapporten.

Omsättningen under kvartalet steg 6,2 procent till 13.463 miljoner kronor (12 678).

Rörelseresultatet blev 1.187 miljoner kronor (920), med en rörelsemarginal på 8,8 procent (7,3).

Resultatet före skatt var 1.096 miljoner kronor (789).

Resultat före skatt och jämförelsestörande poster 1.226 miljoner kronor (822).

Resultatet efter skatt blev 861 miljoner kronor (623), en ökning med 38,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,19 kronor (1,35), vilket innebär en ökning med 62,2 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS

I början av november höjde bolaget sin prognos för helåret och räknade då med att resultatet före skatt och jämförelsestörande poster blir 700-800 miljoner kronor under räkenskapsåret 2019. I samband med rapporten för det tredje kvartalet var utsikterna att det skulle bli utmanande att nå ett positivt resultat för året.

Resultatet före skatt och jämförelsestörande poster för helåret uppgick till 786 miljoner kronor (2 136). Resultatet påverkades negativt av strejken med 615 miljoner kronor.

”SAS levererar ett otillfredsställande och betydligt lägre helårsresultat än föregående år, drivet av utmaningar från högre flygbränslekostnader, ogynnsamma valutarörelser och strejk. Trots dessa utmaningar bidrog ett attraktivt kunderbjudande och verksamhetseffektiviseringar i kombination med reducerad marknadskapacitet, särskilt under det fjärde kvartalet, till ett positivt resultat för helåret 2019”, skriver vd Rickard Gustafson i rapporten.

För 2019/2020 förväntas SAS kunna leverera en EBIT-marginal före jämförelsestörande poster på 3-5 procent, enligt utsikterna i rapporten.

”SAS uppfyllde inte två av sina tre finansiella mål för 2018/2019, trots ett starkt fjärde kvartal. Utfallet är inte tillfredsställande och innebär att det krävs ytterligare ansträngningar för att effektivisera verksamheten och stärka konkurrenskraften. Vår strategi som har resulterat i stora förbättringar sedan 2012 ligger fast”, uppger SAS-vd:n.

I rapporten nämner Rickard Gustafson flera initiativ och att dessa tillkommande effektiviseringar beräknas ge besparingar på brutto 1,5–2,0 miljarder kronor från 2022/2023 och framåt.

”Under 2020 förväntar vi oss att initiativen kommer att bidra till helårsmålet om 0,6 miljarder kronor i effektiviseringar.”

SAS, Mkr Q4-2018/2019 Q4-2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 13 463 12 678 6,2%
Rörelseresultat 1 187 920 29,0%
Rörelsemarginal 8,8% 7,3%
Resultat före skatt 1 096 789 38,9%
Nettoresultat 861 623 38,2%
Resultat per aktie, kronor 2,19 1,35 62,2%