Svenska mätteknikbolaget Hexagon, med vd Ola Rollén i spetsen, drar i nödbromsen och ska spara över 500 miljoner. Samtidigt tvingas omkring 700 medarbetare lämna.

Mätteknikbolaget Hexagon har haft en svagare än väntad utveckling i Kina under juni, detta efter att ha rapporterat god tillväxt i Kina under de senaste kvartalen. Den huvudsakliga orsaken till inbromsningen är ökad geopolitisk osäkerhet rörande världshandeln, speciellt inom elektroniksegmentet inom divisionen Manufacturing Intelligence i Kina, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Efterfrågan inom de övriga marknaderna och divisionerna har dock varit i linje med vad som tidigare kommunicerats.

ANNONS
ANNONS

Enligt den preliminära rapporteringen förväntas Hexagons försäljning under det andra kvartalet 2019 uppgå till cirka 975 miljoner euro, motsvarande organisk tillväxt om -1 procent för gruppen (valuta 2 procent, struktur 3 procent och totalt 4 procent).

Den organiska tillväxten väntas uppgå till 3 procent för GES och -5 procent för IES. Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär för gruppen förväntas uppgå till cirka 237 miljoner euro. För andra kvartalet 2018 var motsvarande siffra 228 miljoner euro.

Hexagon har tagit proaktiva omstruktureringsåtgärder för att säkerställa att bolaget når sina finansiella mål år 2021. Hexagon har tagit en engångskostnad om 44 miljoner euro under det andra kvartalet 2019 för att reducera antalet medarbetare globalt med cirka 700 personer, vilket förväntas att resultera i årliga besparingar om 51 miljoner euro i slutet av 2020.