ABB har vunnit ett kontrakt värt 30 miljoner dollar, motsvarande 260 miljoner kronor, om leverans av ett komplett övervaknings- och styrssystem till Tuas vattenreningsverk.

Beställare är Singapores nationella vattenförvaltningsorgan, PUB. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet kan ses mot bakgrund av att Singapore är ett av världens mest vattenstressade länder på grund av avsaknad av naturliga vattenkällor.

ANNONS
ANNONS

Tuas vattenreningsverk ingår som en viktig del i den andra fasen av Singapores långa underjordiska avloppssystem. Verket använder avloppsvatten från den västra delen av Singapore. Med hjälp av en membranbioreaktor behandlas och renas avloppsvattnet från hushåll för att producera nytt vatten. Därutöver hanteras också industriellt avloppsvatten för behandling och skickas åter tillbaka till industrierna för återanvändning. ABB:s uppdrag blir att automatisera vad som är världens största membranbioreaktor.

”Vattenbehovet i Singapore ligger idag på cirka 1 627 727 kubikmeter per dag, varav hushållen förbrukar 45 procent och industrin resten. Per 2060 förväntas vattenbehovet att nästan fördubblas. För att klara denna efterfrågan är det avgörande att sluta vattenkretsloppet och säkerställa att varje droppe samlas in, behandlas och återanvänds. Vi är glada att kunna stötta denna strävan att behandla och rena vatten vid Tuas vattenreningsverk och samtidigt hjälpa till att hantera och spara den energi som behövs i processen”, säger Peter Terwiesch, chef för ABB:s affärsområde Industrial Automation.