Tyska klädjätten Adidas redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet och bolaget upprepar sin helårsprognos.

Aktien har dock gått starkt på sistone med förhoppningar om en höjd prognos, något som rivalen Puma levererat, vilket får aktien att tappa i inledningen.

Omsättningen uppgick till 5.509 miljoner euro (5.261), att jämföra med Refinitivs analytikerkonsensus som låg på 5.540. Valutajusterat steg omsättningen med 4 procent.

E-handelsförsäljningen var upp 37 procent under kvartalet.

Rörelseresultatet blev 643 miljoner euro (592). Rörelsemarginalen var 11,7 procent (11,3).

Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter steg 10 procent till 462 miljoner euro (418).

ANNONS
ANNONS

Adidas upprepar sina utsikter för helåret och räknar med att försäljningen i fasta valutor stiger 5-8 procent. Nettovinsten bedöms bli mellan 1,88 och 1,95 miljarder euro.

Adidas, MEUR Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 5.509 5.540 -0,6% 5 261
Rörelseresultat 643 592
Rörelsemarginal 11,7% 11,3%
Nettoresultat 462 418

Konsensusdata från Refinitiv