Dagens PS

Neobo Fastigheter: Aktie och bolagsfakta

Neobo Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag, som arbetar med förvaltning och förädling av ett flertal bostadsfastigheter i tillväxtkommuner och större städer på den svenska marknaden. Neobo strävar efter att vara en pålitlig och långsiktig hyresvärd som aktivt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Bolaget är noterat på First North Stockholm sedan 2023. 

Kursgraf Neobo Fastigheter

ANNONS
ANNONS

Bolaget har byggt upp en diversifierad fastighetsportfölj genom förvärv av bostadsfastigheter, parkeringspltaser och lokaler i flera tillväxtkommuner runt om i Sverige. Bolaget har en ledning med lång erfarenhet från både fastighets- och aktiemarknaden.

De äger och förvaltar över 8 000 lägenheter fördelade över 268 fastigheter. Bostadsfastigheterna utgör den största delen av portföljen och står för 95 procent av det totala fastighetsvärdet. Övriga fastigheter utgör resterande 5 procent av portföljens marknadsvärde.

Neobo Fastigheter har en geografiskt diversifierad fastighetsportfölj som omfattar flertalet tillväxtkommuner i Sverige. Bolagets fastigheter är strategiskt placerade i närheten av universitet och stora arbetsmarknadsområden, vilket gör dem attraktiva för hyresgäster. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 713 981 kvm och genererar ett årligt hyresvärde om 924 miljoner kronor.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Neobo Fastigheters VD heter Ylva Westman, och deras styrelseordförande heter Jan-Erik Höjvall. 

Du kan läsa mer om dem här: https://www.neobo.se

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS