Låskoncernen Assa Abloy lämnade i går kväll preliminär rapport för det första kvartalet som visade ett lägre än väntat rörelseresultat jämfört med förväntningar på marknaden. Aktien faller 6,1 procent i den inledande handeln på Stockholmsbörsen.

ANNONS

”På grund av spridningen av covid-19 och till följd av nedstängningen av våra huvudmarknader har starten på 2020 varit utmanande. För att hantera situationen har vi vidtagit en rad åtgärder för våra medarbetares, kunder och leverantörers säkerhet och hälsa. Åtgärderna sträcker sig från strikta hälsokontroller och andra säkerhetsåtgärder i vår verksamhet till fabriksstängningar och ett ökat antal medarbetare som arbetar hemifrån”, säger Nico Delvaux, vd och koncernchef för Assa Abloy.

Omsättningen steg 3,1 procent till 22 173 miljoner kronor (21 505). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 21 447.

Rörelseresultatet under förväntan

Den organiska tillväxten var -3 procent (5). Den organiska tillväxten minskade med -34 procent i APAC och med -4 procent i EMEA medan den var stabil i Entrance Systems 0 procent, Global Technologies 0 procent och upp 1 procent i Americas.

Rörelseresultatet blev 2 751 miljoner kronor (3 246), väntat rörelseresultat var 3 215. Rörelsemarginalen var 12,4 procent (15,1).

Assa Abloys finansiella ställning fortsätter att vara stark och under första kvartalet var det operativa kassaflödet 1,2 miljarder kronor (1,2).

Under det första kvartalet påverkades verksamheten och intäkterna i Asien och i synnerhet Kina väsentligt. Verksamheten i resten av världen påverkades av leveransutmaningar från och med februari, medan försäljningen inte minskade markant förrän i mars.

ANNONS
ANNONS

VD:n hoppfull inför omstarten

”Medan omvärlden är mycket utmanande fortsätter vi att stödja våra kunder med våra ledande accesslösningar. De påbörjade åtgärderna syftar till att vi skall vara flexibla och möjliggöra en snabb återgång till normal drift när efterfrågan förbättras. Jag är övertygad om att med vårt starka team som vidtar rätt åtgärder så kommer vi komma ut ur denna mycket krävande situation som ett ännu starkare företag”, avslutar Nico Delvaux, vd och koncernchef för Assa Abloy.

Assa Abloy, Mkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 22 173 21 447 3,4% 21 505 3,1%
Rörelseresultat 2 751 3 215 -14,4% 3 246 -15,2%
Rörelsemarginal 12,4% 15,0% 15,1%

Konsensusdata från Factset