Verkstadsjätten ABB redovisar en omsättning och ett ebita-resultat i linje med förväntningarna. Orderingången var 2,5 procent lägre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 6.892 miljoner dollar (7.095), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 6.980.

Ebita-resultatet uppgick till 806 miljoner dollar (814), väntat 807, med en ebita-marginal på 11,7 procent (11,5).

Rörelseresultatet blev 577 miljoner dollar (617). Rörelsemarginalen var 8,4 procent (8,7).

Resultatet efter skatt blev 515 miljoner dollar (603), analytikerkonsensus 365.

Resultat per aktie hamnade på 0,33 dollar (0,34).

Orderingången landade på 6.688 miljoner dollar (6.917), vilket är 2,5 procent lägre än analytikerkonsensus.

De makroekonomiska indikatorerna är blandade i Europa och Kina medan de försvagas i USA. De globala marknaderna i stort fortsätter att påverkas av en geopolitisk oro, skriver ABB i rapporten.

ANNONS
ANNONS

ABB:s slutmarknader visar en motståndskraft i jämförelse med de makroekonomiska indikatorerna. Det finns dock motvind på vissa marknader, framförallt i avskilda industrier.

Oljepriset och valutaförändringar väntas fortsätta att påverka resultatet.

ABB, MUSD Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Orderingång 6 688 6 860 -2,5% 6 917
Nettoomsättning 6 892 6 980 -1,3% 7 095
EBITA 806 807 -0,1% 814
EBITA-marginal 11,7% 11,6% 11,5%
Rörelseresultat 577 617
Rörelsemarginal 8,4% 8,7%
Nettoresultat 515 365 41,1% 603
Resultat per aktie, USD 0,33 0,34

Konsensusdata från Factset