Enligt valutaexperterna på Handelsbanken fortsätter kronan stärkas mot euron de närmaste månaderna.

ANNONS

Prognosen är att kronan fortsätter stärkas mot den gemensamma europeiska valutan euro fram till andra kvartalet 2022.

Bakgrunden till det är enligt experterna på Handelsbanken att Riksbanken gjort klart att balansräkningen inte får växa efter årsskiftet.

”Det kommer gynna kronan”, skriver Handelsbanken bedömare i senaste utgåvan av bankens makrobrev.

”Sverige är dessutom nettoexportör av el och därför bättre positionerat för varaktigt höga elpriser än euroområdet som behöver importera el, vilket på lite sikt kan bidra till att stärka kronan”, heter det vidare.

När det gäller inflationen tror Handelsbankens valutaproffs att den är övergående men blir mer utdragen än väntat.

Från ECB:s sida räknar man inte med någon räntehöjning ”under överskådlig tid”. Den Europeiska centralbanken kommer att ”hålla räntorna på is”, heter det.

”Vi följer med intresse det som kommer ut från ECB där meningarna går isär om penningpolitiken och framtida obligationsköp förblir en öppen fråga. Vi tror på en fortsatt svag euro”, skriver Handelsbankens valutaexperter.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här och här.

Läs även: Valutorna som kan slå ut dollarn [Dagens PS]