Från och med nu till april 2022 kan investerare köpa amerikanska obligationer med 7,12 procent avkastning – helt riskfritt. Det är den näst högsta avkastningen någonsin för sådana obligationer, enligt Bloomberg.

ANNONS

Det behövs inga kryptovalutor eller aktier längre för att en rejäl utdelning. Nu erbjuds 7,12 procent på pengarna – direkt från den amerikanska staten.

Bloomberg skriver att det är inflationen som är orsaken till den höga avkastningen för Series I-obligationer från det amerikanska finansdepartementet (U.S. Department of Treasury). Arbetskraftsbrist har drivit upp lönerna och pandemirelaterade problem i leveranskedjorna driver upp priser på varor, med en rejäl inflation som följd.

Räntenivån på Series I-obligationer justeras två gånger per år, och novembers prissättning baseras på förändringarna i konsumentprisindex från mars till september. Inflationens snabba ökning ger en dubbelt så hög avkastning på obligationerna jämfört med prissättningen för sex månader sedan, enligt Bloomberg.

Räntan garanteras i sex månader framåt, och kommer sedan höjas eller sänkas beroende på inflationen. Den som investerat i obligationer riskfritt måste ha kvar pengarna minst ett år, och om de säljs inom fem år förloras tre månaders ränta.

Den maximala investeringen är 15000 dollar per kalenderår, och obligationerna går inte att handla med. De är också begränsade till amerikanska medborgare samt de som bor eller arbetar i USA.

ANNONS
ANNONS

Läs även: ”Kreditmarknaden ger vibbar från 2007” [Dagens PS]