USA:s tillverkningsorder från Kina är ned 40 procent och volymerna för frakt dyker, enligt CNBC. En logistikchef kallar det för en ”obeveklig kollaps i efterfrågan”.

ANNONS

Frakten från Kina till USA faller kraftigt, containervolymen är ned 21 procent i augusti-november. Det innebär mängder av inställda rutter för fraktbolagen.

”Den obönhörliga nedgången i containerfraktpriserna från Asien, orsakad av en kollaps i efterfrågan, tvingar fraktbolagen att stoppa fler seglingar än någonsin tidigare när fartygsanvändningen når nya bottennivåer”, säger Joe Monaghan, vd på Worldwide Logistics Group till CNBC.

Kinesiska fabriker kan stänga tidigare

Det ser inte heller ut att lätta i närtid. USA:s tillverkningsorder från Kina är som sagt ned 40 procent enligt data från CNBC:s Supply Chain Heat Map. Som ett resultat tror Worldwide Logistics Group att kinesiska fabriker kommer att stänga ned två veckor tidigare inför det kinesiska nyåret, som infaller den 21 januari i år.

”Många av tillverkarna kommer att vara stängda i början av januari för semestern, vilket är mycket tidigare än förra året”, säger Joe Monaghan på Worldwide Logistics Group.

Jobbig tid att syssla med frakt

Volymerna för frakt nådde rekordnivåer under pandemin, med stora problem i leveranskedjorna som följd när det var brist på både hamnplatser och containrar. Nu är läget det motsatta.

”Det verkar vara en mycket dålig tid för sjöfartsindustrin. Vi har kombinationen av minskande efterfrågan och överkapacitet när nytt tonnage kommer in på marknaden”, skrev det Asien-baserade globala fraktbolaget HLS i en analys nyligen.

HLS-analytikerna förutspår en ytterligare minskning med 2,5 procent i containervolymer och en kapacitetsökning på nästan 5-6 procent under 2023, vilket sannolikt innebär sjunkande fraktkostnader framöver.

”Containerfraktmarknaden kommer att kompliceras ytterligare av ekonomisk osäkerhet, geopolitisk oro och även den allt hårdare konkurrensen på marknaden”, skriver HLS.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Fraktpriser går ner – öppnar för flera börsbolag [Dagens PS]

Läs även: Svårt för företag att förhandla om sjöfrakt [Dagens PS]

Läs även: Nytt problem för rederierna: Allt för många containrar [Dagens PS]