Swedbanks vd Jens Henriksson konstaterar att banken måste förbättra behovet av korta ledtider på bolånemarknaden, där banken tappar mark, enligt rapportsläppet.

ANNONS

Swedbank har under tisdagsmorgonen släppt sin delårsrapport som bland anat visar på ett resultatlyft till följd av lägre kreditförluster.

Samtidigt har banken inte kunnat försvara sin marknadsposition på bolånemarknaden, vilket bankens vd Jens Henriksson kommenterar i rapporten:

”På den svenska bolånemarknaden är konkurrensen fortsatt intensiv med korta ledtider. Aktiviteten är högst i storstäderna, där Swedbank traditionellt sett inte har lika stark marknadsposition som i övriga landet. Vi har inte till fullo mött våra kunders behov av korta ledtider och har därför inte kunnat försvara vår marknadsposition. Det här måste vi förbättra och vi intensifierar våra ansträngningar för att vända utvecklingen”, skriver Swedbanks vd Jens Henriksson.

I rapporten framgår det att Swedbanks intäkter är i linje med förväntat medan rörelseresultatet spöar prognoserna.

Totalt blev Swedbanks intäkter för det första kvartalet 11 402 miljoner kronor, jämfört med 10 232 miljoner under samma tid i fjol.

Kreditförlusterna uppgick till 246 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2 151 miljoner kronor i fjol. Proffsen hade räknat med 596 miljoner kronor i kreditförluster för den nu aktuella rapportperioden.

”Resultatet gick upp med 10 procent jämfört med föregående kvartal. Detta förklaras i första hand av lägre kostnader och lägre kreditförluster. Kostnaderna för helåret 2021 utvecklas enligt plan och vårt kostnadstak på 20,5 miljarder och tillkommande 500 miljoner kronor för utredningar kopplade till våra historiska tillkortakommanden, ligger fast. Kreditförlusterna minskade avsevärt och tillgångskvaliteten i Swedbank är god”, kommenterar Jens Henriksson.

ANNONS
ANNONS

Swedbanks Q1-rapport i siffror:

Swedbank, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020
Intäkter 11 402 11 352 0,4% 10 232
Räntenetto 6 541 6 621 -1,2% 6 686
Provisionsnetto 3 360 3 316 1,3% 3 223
Tradingnetto 585 551 6,2% -322
Rörelsekostnader -4 974 -5 159 -9 370
Rörelseresultat före kreditförluster 6 428 6 155 4,4% 862
Kreditförluster -246 -596 -2 151
Rörelseresultat 6 182 5 638 9,6% -1 289
Nettoresultat 4 975 -1 687

Konsensusdata från Factset

Källor: Di.se och Finwire

Läs även: Di: Det kan pressa bankernas lånetillväxt [DagensPS.se] »