Swedbank kommer även att sanktionsprövas lokalt av Finansinspektionen i Estland, uppger banken i en kommentar.

ANNONS

Det uppger banken i en kommentar efter att den svenska Finansinspektionen beslutat att inleda en sanktionsprövning av bristerna i bankens arbete mot penningtvätt i Baltikum.

”I bankens svar på Finansinspektionens avstämningsskrivelse den 16 september 2019 konstaterades att bankens iakttagelser på flera centrala punkter överensstämmer med Finansinspektionens. Det som nu ska ske är en legal prövning av om dessa iakttagelser utgör grund för sanktion”, skriver banken i kommentaren.

Swedbank upplyser även om att banken fortsätter att samarbeta fullt ut och tar fram all den information som myndigheterna begär.

Parallellt fortsätter arbetet med att förstärka interna funktioner för att motverka penningtvätt och öka kundkännedom i hela banken.

ANNONS
ANNONS

”Ny kompetens och nya resurser sätts på plats och kunskapsnivån hos samtliga medarbetare höjs. Enheten Anti Financial Crime, AFC, som inrättades i april i år, koordinerar 132 initiativ för att förbättra rutiner, systemstöd och processer. Av dessa beräknas 71 vara färdiga under det fjärde kvartalet 2019”, uppger banken.