Swedbanks makroekonomer förutser fler höjningar av styrräntan, kanske redan i sommar, och att räntan kommer vara 1,75 procent i början av 2023.

ANNONS

Förra veckan höjde Riksbanken, som väntat, styrräntan med 50 punkter, till 0,75, samtidigt signalerade banken att fler höjningar är att vänta i närtid.

”Vi bedömer att Riksbanken fortsätter att underskatta inflationen, och att styrräntan höjs med 50 punkter i september, alternativt att de klämmer in en höjning med 25 punkter redan under sommaren. Detta följs av 25 punkters höjningar vid varje efterföljande möte fram till februari nästa år”, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, i ett pressmeddelande.

1,75 procent i början av nästa år

Enligt Swedbanks prognosticerade höjningar kommer styrräntan vara 1,75 procent i början av 2023 och fram till dess förväntas de svenska korträntorna stiga snabbt.

”Riksbankens framfart gör att vi reviderar upp vår prognos för de rörliga bolåneräntorna något. Vi räknar med att den rörliga räntan når 3,1 procent redan i december. Det innebär att räntan mer än fördubblas under loppet av det här året”, säger Anderas Wallström i pressmeddelandet.

Bundna bolåneräntor planar ut

Bundna bolåneräntor på längre löptider steg i början av juni, man har fallit tillbaka de senaste veckorna, både i Sverige och i resten av världen. Swedbank bedömer att de planar ut ungefär på dagens nivåer eftersom utsikterna för global inflation och tillväxt dämpas, det framgår av analysen i Swedbanks rapport Räntebladet.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Styrräntan dubbelhöjs – största höjningen på 22 år [Dagens PS]