Virusutbrottet orsakar storbanken kreditförluster på över 2 miljarder kronor under första kvartalet. Det här uppger Swedbank i ett pressmeddelande nu på onsdagsmorgonen. Aktien faller med över 3 procent i den inledande handeln på Stockholmsbörsen.

ANNONS

”Sammantaget kommer vi under årets första kvartal att redovisa kreditförluster till följd av ökade reserveringar motsvarande cirka 2,2 miljarder kronor. Situationen orsakad av covid-19 är unik och svårbedömd, och läget förändras i snabb takt. Vi kommer fortsätta bevaka den makroekonomiska utvecklingen och göra nya bedömningar av kreditkvaliteten i låneportföljen under kommande kvartal.”

Utöver det räknar banken med ökade kostnader på totalt 21,5 miljarder kronor för helåret.

I det ingår INTE sanktionsavgiften på 4 miljarder kronor från Finansinspektionen, alltså ”böterna” som tillsynsmyndigheten straffat storbanken med till följd av penningtvättshärvan i Baltikum.

Banken reviderar tidigare prognos

Swedbank förklarar att kostnaderna, totalt sett, ökar med 1,5 miljarder kronor mot tidigare beräkningar. Det beror i första hand på ökade utredningskostnader relaterade till penningtvättsskandalen och det arbete som banken iscensatt för att förhindra framtida penningtvätt. Även ökade insatser för att motverka effekterna av covid-19 för bankens kunder inkluderas i notan.

Swedbank konstaterar att även kronfallet påverkar kostnaderna.

ANNONS
ANNONS

”Samtidigt leder försvagningen av den svenska kronan till nominellt stigande kostnader. Baserat på valutakurser vid utgången av första kvartalet uppskattas helårseffekten uppgå till cirka 250 miljoner kronor. Vi vill samtidigt påminna om att en svagare krona är positivt för bankens nettoresultat”, enligt pressmeddelandet, som du kan läsa i sin helhet här.

Läs även: Penningtvättsrapporten skakar Swedbanktopparna [DagensPS.se] »