Alla de svenska partierna har lagt fram förslag till riksdagen om hur man kan sänka elkostnaderna för hushållen. Men jämfört med resten av Europa är stödet för att täcka ett ökat elpris ganska lågt. Vi spenderar allra minst, skriver SVT.

ANNONS

Trots att samtliga partier i den svenska riksdagen har lovat kraftiga stöd till hushållen ligger Sverige låg, enligt SVT. Energistödet ligger på ungefär 1,6 miljarder euro det senaste året. Det motsvarar 0,3 procent av BNP och kan jämföras med den brittiska satsningen: 6,5 procent av BNP. Det brittiska paketet omfattar ett pristak på både gas och el.

John Hassler, professor i internationell ekonomi på Stockholms universitet tycker att skillnaden till viss del är logisk, eftersom Sverige har mindre behov av ett så stort stöd.

Här kan de flesta invånare fortfarande finansiera sin egen energiförsörjning. I andra europeiska länder är det inte så. Dessutom visar statistiken i andra länder på en fördubbling av elpriserna, vilket inte riktigt gäller i Sverige.

Ransonering för att sänka elpris

Hassler pekar också på att högre subventioner skulle ha negativa effekter. De kan behöva kombineras med ransoner om inflationen inte ska öka ännu mer.

”Försöker man hålla priserna nere så räcker helt enkelt inte utbudet och då måste man bestämma vem som ska få köpa till de här låga priserna”, säger Hassler till SVT.

ANNONS
ANNONS

I dagsläget är europeiska elmarknader kopplade till varandra, vilket innebär att elbrist och prisrusning i ett land smittar av sig på de andra. Men John Hassler konstaterar också att energibesparingar i hela EU också skulle ha smittoeffekter på priserna.

Läs också:

Kompensation för elpriser kan drabba Europa [Dagens PS]