Svenska Luxbrights banbrytande patenterade teknik innebär att röntgenbranschen står inför sin största förändring på över 100 år. Det är möjligt genom att Luxbright efter 30 års forskning tagit fram en ny sorts röntgenrör med mikrofokus. Något som möjliggör högupplöst bildåtergivning samtidigt som strålningsdosen blir lägre.

Emissionen är avslutad.

Dagens traditionella röntgenrör är i allt väsentligt likadana som William Coolidges innovation, som såg dagens ljus 1913. Utmaningarna med röntgenrören är fortfarande:

 • Låg bildupplösning, vilket begränsar antalet applikationer
 • Hög värmeutveckling, något som omöjliggör kompakta konstruktioner
 • Överflödig energikonsumtion
 • Komplicerade metoder för att skapa en liten fokusstorlek
 • Otympliga rör och styrelektronik

 

De här begränsningarna löser Luxbrights röntgenrör. Det är möjligt genom Dr. Qiu-Hong Hu forskning inom materialvetenskap under 30 år i Sverige, bland annat på Chalmers tekniska högskola. En forskning som ligger till grund för Luxbrights banbrytande teknik. Qui-Hong Hu är i dag verksam i bolaget på heltid och aktiv med att löpande utveckla och förbättra rören.

Luxbrights så kallade mikrorör innebär en rad förbättringar, som:

ANNONS
ANNONS
 • Bättre bildupplösning genom patenterad mikrofokusteknologi
 • Så kallad Plug-and-play-funktionalitet med befintliga högspänningsgeneratorer, vilket minskar kundernas risk och startkostnad
 • Fokuspunkten är mindre än 100 mikrometer, vilket skapar hög precision
 • En konkurrenskraftig prissättning


Det här består banbrytande teknologin av

Luxbrights banbrytande teknologi gör det möjligt att åstadkomma nydaningar genom hela värdekedjan som består av:

 • Röntgenrör
 • Generator (monoblock)
 • Detektor, inklusive mjukvara
 • Röntgensystem
 • Bildanalys

 

Samtidigt som Luxbright erbjuder marknaden röntgenrör med ovanstående förbättringar, så har bolaget inlett utvecklingen av nästa generations rör. Där blir en viktig del användandet av kallkatodrör. En sådan lösning kan sägas att motsvara när ledlampor introducerades på marknaden för belysning.

Utvecklingen och produktionen av kallkatodrör sker i Sverige. Den här sortens rör är planerade att introduceras på marknaden under 2021.

Läs mer: Svenskt snillebolag till börsen – möjlighet till teckning [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Fakta kring emissionen och listning:

Företrädesemission i Luxbright AB (publ). Välkommen att teckna via nedan länkar.

Spridningsemission av units om cirka 30,25 MSEK, möjlighet att utöka erbjudandet om cirka 5,5 MSEK
Listning på Nasdaq First North Growth Market

Teckningsperiod
: 22 oktober till 5 november 2020.
Likviddag: 12 november 2020.
Första handelsdag: 19 november 2020.
11 000 000 units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Teckningskurs: 2,75 SEK per unit.
Det krävs tre (3) teckningsoptioner för att teckna en (1) ny aktie. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 10 januari 2022 till och med den 4 februari 2022, dock lägst 2 SEK och högst 4 SEK per aktie.
Teckningsperioden infaller 14-28 februari 2022.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.