Fjärde kvartalet 2021 blev rekordstarkt för Stora Enso – vd Annica Bresky förklarar vad som ligger bakom framgången. 

ANNONS

”Det gläder mig att se att den positiva trenden i vår verksamhet fortsatte under fjärde kvartalet. Stora Ensos starka resultat har levererats med hjälp av strategiska åtgärder som styrkts av globala megatrender”, kommenterar Annica Bresky rapporten.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,55 euro per aktie till bolagets aktieägare.

Här är Q3-rapporten från Stora Enso i korthet:

• Omsättningen ökade med 26,3 % till 2 719 (2 154) MEUR.
• Det operativa rörelseresultatet ökade till 426 (118) MEUR.
• Den operativa rörelsemarginalen ökade till 15,7 % (5,5%).
• Rörelseresultatet (enligt IFRS) ökade till 839 (289) MEUR, inklusive positiv effekt från värderingen av biologiska tillgångar.
• Resultat per aktie var 0,78 (0,30) EUR och resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och värdering till verkligt värde var 0,32 (0,09) EUR.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till starka 619 (436 MEUR). Kassaflödet efter investeringar var 424 (223) MEUR.
• Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades till 1,1 (2,3). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.
• Exklusive divisionen Forest ökade avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) till 20,4 % (4,7 %), vilket är väsentligt bättre än det långsiktiga målet att ligga över 13 %.

Läs mer här om Stora Ensos resultat på helåret, satsningarna och utsikterna framåt.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Stora Enso satsar nära en miljard på kartong i Skoghall [Dagens PS]