Kommer ett ökande bränslepris att snabba på omställningen till fossilfritt? Det är en fråga som har blivit alltmer aktuell. Kriget i Ukraina ställer den på sin spets.

ANNONS

Att olja och gas blir dyrare skulle teoretiskt sett kunna påverka hur konsumenter och länder resonerar kring mer miljövänliga alternativ.

Men kortsiktigt kommer högre energipriser antagligen bara att leda till mer oljeproduktion, tror bedömare som CNBC har talat med.

John Larsen, partner på analysföretaget Rhodium Group, har klimat och energisystem som sitt expertområde. Han menar att ett högre oljepris i det korta loppet bara kommer att leda till mer prospektering och oljeproduktion. Det kan i sin tur tillfälligt få ner bensin- och dieselpriser, åtminstone i USA.

Det här ligger också i paritet med vad den amerikanska energiministern Jennifer Granholm vill uppnå. I ett uttalande säger hon att det är prioriterat för USA att skydda amerikanska familjer ekonomiskt från alltför häftiga prisstegringar.

Men John Larsen säger till CNBC att den sortens satsningar inte i sig kommer att äventyra lösningar som syftar till en långsiktig omställning från olja – så länge man satsar på båda sakerna.

Han menar att kortsiktigheten kan motivera tillfälligt ökad produktion av fossila bränslen.

Bränslepris kan fungera som utlösande faktor

Enligt Ryan Kellogg, medarbetare vid Energy Policy Institute på Chicagos universitet, kan de höga och volatila bränslepriserna ändå fungera för att få människor att överväga andra alternativ, som elbilar.

Men även om människor i högre utsträckning börjar efterfråga elfordon är det just nu inte säkert att det finns några tillgängliga.

Flera bedömare som CNBC har talat med menar alltså att omställningen kommer att ta fart genom högre bränslepriser – men inte alls i den utsträckning som skulle krävas för att möta de globala klimatmålen.

ANNONS
ANNONS

”Den enda åtgärd som verkligen kan sätta fart på den tekniska utveckling i så stor skala som vi behöver är riktiga regleringar från miljödepartementet, som kopplar skatteavdrag till fordon och energianläggningar. Som reglerna i Build Back Better, sager Larsen.

Han hänvisar till Joe Bidens tidigare förslag till grön investeringsplan, som blev nedröstad i kongressen i höstas.

Läs också:

Rapport: Gogantisk nota när svenska elnätet byggs ut [Dagens PS]