Ryssland lyckades i helgen kväva internationella ambitioner att klassa ryska diamanter som “konfliktdiamanter”, skriver sajten Quartz. Det innebär att rysk diamantexport, som är bland de största i världen, kan fortsätta.

ANNONS

Kimberley Process är namnet på ett internationellt forum som skapades 2003 för att hindra förekomsten av så kallade konfliktdiamanter.

Nyligen ville flera av länderna som ingår i koalitionen klassa ryska diamanter som konfliktdiamanter. Men med hjälp av de länder som stödjer det ryska kriget, kunde frågan inte ens komma upp på dagordningen, skriver Quartz.

FN:s definition av konfliktdiamanter är att de har ursprung i områden kontrollerade av väpnade motståndsgrupper som vill underminera legitima regeringar. Det är en snävare definition än den vi är vana vid när vi exempelvis talar om konfliktmineraler. I den gruppen ingår mineral från konfliktdrabbade områden överlag, eller där övergrepp mot mänskliga rättigheter på något vis interagerar med utvinningen.

Definitionen har mött kritik för att vara för snäv. Det är, vilket Quartz påpekar, inte en konfliktdiamant du köper även om den kommer från Zimbabwe, där armén bland annat har dödat 200 gruvarbetare i övertagandet av en gruva. Däremot har du köpt en konfliktdiamant om den kommer från Angola, och har utvunnits av motståndsgrupper där.

Klassning av diamanter kan stoppa rysk export

Anledningen till att klassningen ens spelar roll för de ryska diamanterna är att sanktionerna mot landet i dag inte kommer åt diamantexporten till USA, som är ett stort importland. Eftersom det ryska bolaget Alrosa inte förädlar diamanterna i landet i Ryssland, utan i Indien, blir produkten enligt amerikanska importlagar indisk. Även om Alrosa omfattas av sanktionerna kommer man inte åt bolaget, eftersom det går lika bra som tidigare att sälja dem till Indien där de slipas. Då är de plötsligt inte längre ryska och kan importeras.

Om diamanterna i stället klassades som konfliktdiamanter skulle det påverka branschen, eftersom indiska diamantslipare inte får sälja dem.

ANNONS
ANNONS

I veckan möttes Kimberley Process i Botswana och skulle diskutera möjligheten att inkludera också ”aggressiva stater” i definitionen. Förslaget riktade sig i nuläget mot Ryssland. Men förslaget röstades ned. Rysslands anförvanter i Belarus, Mali, Kirgizistan och Centralafrikanska republiken ville inte ens att det skulle tas upp, skriver Quartz.

Läs också:

Värsta recessionen på 30 år hotar Ryssland [Dagens PS]
Konfliktmineraler sätter press på mobilbolag [Dagens PS]