I slutet av nästa år, när Europa inför ett föreslaget importförbud, kan den ryska oljeproduktionen sjunka med närmare en femtedel.

ANNONS

I sin månadsrapport skriver den amerikanska EIA, som administrerar energiinformation vid USA:s energidepartement, att Rysslands oljeproduktion kan rasa med nästan 20 procent i slutet av nästa år om Europa inför ett föreslaget importförbud, det rapporterar Markets Insider.

EU planerar att förbjuda all sjöburen import och handel av petroleumprodukter från Ryssland för att öka trycket på landet efter invasionen av Ukraina. Om förbudet införs om sex respektive åtta månader, tror EIA att Rysslands oljeproduktion kommer minska från 11,3 miljoner fat per dag till 9,3 miljoner fat per dag till slutet av 2023, vilket motsvarar cirka 18 procent.

Kan utplåna 18 års produktionsvinster

”Möjligheten att dessa sanktioner eller andra potentiella framtida sanktioner minskar Rysslands oljeproduktion med mer än förväntat skapar risk för ökade råoljepriser under prognosperioden”, skriver EIA, enligt Markets Insider.

Ryssland exporterar varje dag cirka 7 miljoner fat råolja och ungefär hälften av faten hamnar, via pipelines och oljetankers, i EU. Om man räknar bort den pandemirelaterade nedgången i Rysslands oljeproduktion år 2020, skulle den förväntade minskningen utplåna cirka 18 års produktionsvinster.

Produktionen av olja har påverkats

Rysslands oljeproduktion har påverkats avsevärt av flera hårda restriktioner från Väst och många råvaruhandlare har frivilligt undvikit att importera rysk energi. Ryssland ingår i OPEC+-gruppen av oljeexportörer som år 2020 gemensamt kom överens om att hålla tillbaka produktionen för att stödja världspriserna.

Sedan dess har gruppen successivt ökat produktionen på grund av den förbättrade efterfrågan, men Ryssland har kanske inte längre möjlighet att göra det.

Minskade intäkter

Då Ryssland har haft färre köpare av sin olja har de tvingats sälja råolja med rabatt, särskilt till Asien.

ANNONS
ANNONS

Bloomberg rapporterar att Rysslands totala intäkter för oljeexporten sjönk med 9 miljoner dollar, cirka 88,36 miljoner kronor, mellan april och maj, vilket motsvarar 5 procent, samtidigt steg Brentoljan med 15 procent till 120 dollar fatet, cirka 1 178 kronor.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: EU-länder har fördubblat transporten av rysk olja [Dagens PS]