Guldefterfrågan under 2018 uppgick till 4 345,1 ton, vilket är en ökning med fyra procent från året innan. Det femåriga genomsnittet är 4 347,5 ton.

annons
annons

Tillväxten under 2018 drevs på av den högsta guldefterfrågan hos centralbanker på 50 år, skriver World Gold Council. Nettoköpen var de högsta sedan USA avskaffade guldmyntfoten 1971. Totalt adderade centralbankerna 651,5 ton av guld under förra året.

ETF-inflöden var däremot låga och uppgick till 68,9 ton mot 206,4 ton under 2017. Det tilläggs dock att en återhämtning tog vid under det fjärde kvartalet när det började uppstå turbulens på aktiemarknaderna över den globala tillväxten.

Den årliga juvelefterfrågan var i princip oförändrad medan investeringar i guldtackor och mynt ökade med fyra procent.

ANNONS
ANNONS