Andrev Melnichenko, rysk gödselmiljardär, anser att EU förvärrar matkrisen med sina sanktioner och att han själv oskyldigt drabbas. ”Ingen frågade mig om kriget i Ukraina”, säger Melnichenko.

ANNONS

Den ryske gödselmiljardären Andrey Melnichenko vill få afrikanska politiker att pressa EU för att få en lösning på den han ser som ”sanktionsrelaterade störningar”.

Sanktionerna kväver flödena av mat och viktiga näringsämnen, säger Melnichenko som menar att EU på så vis förvärrar den globala matkrisen, skriver Bloomberg.

Påverkar handeln

”Även om EU:s sanktioner mot Ryssland inte riktar sig till jordbruksprodukter eller gödningsmedel, påverkas handeln fortfarande”, säger Melnichenko i en intervju.

”Det har dämpat transporterna av gödselmedel med cirka 9 miljoner ton hittills i år”, säger Melnichenko, grundare av Eurochem Group AG.

EU införde tidigare i december vissa undantag från sina tidigare sanktioner med ambitionen att fortsatt straffa Ryssland men mildra konsekvenserna för världshandeln.

ANNONS
ANNONS

I en intervju säger Melnichenko att EU-initiativet är ett erkännande av att dess handlingar förvärrar en global matkris men att undantagen inte kommer att förbättra situationen.

”Drabbar konsumenterna”

Även om Ryssland fortfarande är en av världens största gödselexportörer, producerar man mindre i år efter att invasionen av Ukraina utlöst sanktioner.

Det har lett till åtta miljoner ton färre ryska transporter och ytterligare en miljon ton från Eurochem-fabriker i Europa, hävdar Melnichenko.

Brist på dessa näringsämnen ökar jordbrukskostnaderna och sänker skördarna, vilket i slutändan drabbar konsumenterna när matpriserna stiger, resonerar den ryska miljardären.

Ska processa mot EU

Melnichenko har nu träffat afrikanska politiker för att lobba för sin sak och hoppas få stöd i påtryckningarna mot EU.

Samtidigt ska han inleda en juridisk process mot de EU-sanktioner som ålades honom i mars och som han anser ”oproportionerliga”.

ANNONS
ANNONS

Melnichenko inleder en juridisk utmaning mot EU:s sanktioner som ålades honom i mars och säger att effekterna av dessa åtgärder är oproportionerliga.

”Det finns miljontals människor som lider på grund av de sanktioner som personligen ålagts mig”, säger Melnichenko.

”Jag har inte gjort något fel. Jag har inget med den här konflikten att göra. Ingen frågade mig.”

Läs även: De gör hållbart gödsel – rusar vid börsdebut [Dagens PS]