Det är fortsatt höga priser för producenterna i Sverige. Producentprisindex ökar med 25,6 procent jämfört med maj förra året. Det visar ny statistik från SCB.

ANNONS

Höga priser på energi gör att andra marknader också följer med. Producentprisindex stiger med 2,5 procent i juni jämfört med maj. I Sverige stiger priserna med 2,1 procent, medan de på exportmarknaden ökar med 2,7 procent, uppger SCB. När det gäller importmarknaden är prisökningen hela 3,7 procent.

Om man jämför med juni 2021 innebär det att producentprisindex ökar med 25,6 procent. Ser man bara till energirelaterade varor är ökningen jämfört med samma period förra året hela 81,9 procent.

Svagare krona kostar

Kronans försvagning gentemot dollar och euro gör också att det blir högre priser på många produkter, enligt SCB. Inflationstakten i juni ökar mer än väntat, något Dagens PS tidigare rapporterat om.

Det allra största bidraget till prisökning på hemmamarknaden står handel med elektricitet för. Däremot sjunker priser för fjärrvärme och avfallshantering.

Priser upp med råoljan

När det gäller exportmarknaden är det genereringa av el, massa papper och papp som står för den största ökningen. Priset för råolja fortsätter att stiga, och det är det som framför allt gör att importmarknaden går upp i juni, enligt SCB.

ANNONS
ANNONS

Priser för konsumtionsvaror ökar med 15,1 procent, och för investeringsvaror 10,2 procent.

Läs även: Vice riksbankschefen vill dubbelhöja räntan igen [Dagens PS]