När kriget rasar i Ukraina ökar rädslan för att kriget ska sprida sig till Europa bland Sveriges ungdomar. Det visar en nyligen utförd undersökning som gjorts av den sociala medieplattformen Yubo.

ANNONS

Oro för krig i Sverige

Rädsla för att kriget ska sprida sig till Sverige och att kärnvapen kan komma att användas, det är vad som just nu skrämmer svenska ungdomar mest enligt en ny studie utförd av medieplattformen Yubo.

I undersökningen som omfattar 3413 svenska ungdomar i åldrarna 13-25 år uppger 77 procent att de känner en oro för att kriget ska sprida sig till Europa. Av dessa är nästan var femte ”mycket orolig” för att Sverige ska drabbas av krig.

Rädsla för kärnvapen

Det finns också en stor rädsla för kärnvapen och huruvida dessa kan komma att användas vid ett eventuellt anfall av Sverige. Bland de tillfrågade ungdomarna uppger 7 av 10 att de oroar sig för kärnvapen, varav 27 procent är mycket oroliga.

I undersökningen framgår det också att var tionde ungdom har släkt eller vänner i Ukraina eller något av grannländerna och att 6 procent även har nära och kära i Ryssland. Något som kan vara både tungt och skrämmande att bära på.

Ungdomar
Rädslan för kärnvapen är stor bland svenska ungdomar. (Bild: Yubo)

 Solidariska med Ukraina

Ända sedan kriget bröt ut den 24 februari i år har den pågående konflikten mellan Ukraina och Ryssland varit ett stort samtalsämne på den sociala medieplattformen Yubo.

Syftet med undersökningen som genomfördes i helgen är att få en inblick i hur sajtens yngsta besökare mår och bilda sig en uppfattning om vad som bekymrar dem mest.

I egenskap av social medieplattform vill man även visa att man står i solidaritet med Ukraina och hela dess befolkning. Av det skälet har man nu startat en kampanj i appen, vars syfte är att utbilda användaren om världsläget och bygga en större medvetenhet om läget i Ukraina.

ANNONS
ANNONS

I appen kan man även donera pengar till hjälpauktioner för Ukrainas räkning.

Läs även: Ännu en oligark protesterar mot kriget [Dagens PS]