Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 424,3 miljoner kronor (615,3), en minskning med 31 procent mot föregående år. Väntad omsättning var 380 miljoner kronor, enligt Factset analytikersammanställning bestående av tre estimat.

Bruttomarginalen uppgick till 21 procent (21).

Rörelseresultatet blev -25,5 miljoner kronor (-40,6).

Resultatet före skatt var -23,6 miljoner kronor (-40,7).

Resultatet efter skatt blev -17,5 miljoner kronor (-16,5). Väntat nettoresultat var 9,5 miljoner kronor, enligt Factset sammanställning bestående av två estimat.

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,05).

ANNONS
ANNONS

Fingerprint Cards föreslår ingen utdelning (0).

Fingerprint Cards, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 424,3 615,3 -31,0%
Rörelseresultat -25,5 -40,6
Resultat före skatt -23,6 -40,7
Nettoresultat -17,5 -16,5
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,05
Utdelning per aktie, kronor 0 0