Nätmäklaren Avanza Bank fortsätter att locka kapital. Under januari uppgick nettoinflödet till 6,24 miljarder kronor, att jämföra med 2,29 miljarder månaden före.

ANNONS

Jämfört med motsvarande period i fjol var flödet upp med över 160 procent. Januarisiffran är preliminär.

Antalet kunder steg med 3 procent mätt som månadstakt till 1 001 700 stycken. I årstakt var ökningen 18 procent.

Utlåningen ökade med 3 procent mätt som månadstakt. Bolån+ och Superbolånet PB ökade båda med 2 procent.

ANNONS
ANNONS