Dagens PS

Myndigheterna som hanterar en eventuell finanskris

Finansinspektionen är en av de myndigheter som tar kand om krishanteringen om vi skulle drabbas av en finanskris
Finansinspektionen är en av de myndigheter som tar kand om krishanteringen om vi skulle drabbas av en finanskris. (Foto: TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 23 mars 2023Publicerad: 23 mars 2023

Om vi skulle drabbas av en ny finanskris är det regeringen och finansdepartementet som är ytterst ansvariga, men mest handlar det om styrning i förväg.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Bankkrisen ger oro för en ny finanskris men myndigheterna menar att mycket har ändrats sedan finanskrisen 2008, det rapporterar Tidningen Näringslivet.

Regeringen och finansdepartementet hanterar en eventuell kris med styrning i förväg genom lagar och regler och om det skulle bli kris är hanteringen av den delegerad till särskilda myndigheter.

Finansiella stabilitetsrådet är ett samarbetsorgan för information om synsätt och planer mellan finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden.

Finansinspektionen har tillsyn över bankerna och kontrollerar att de följer gällande regler. På så sätt handhar de det förebyggande arbetet för finansiell stabilitet.

Sedan finanskrisen 2008 har reglerna skärpts och kraven på bankerna är tuffare, de måste ha mer likvida medel tillgängliga och mer kapital.

Riksbanken ger lån till banker med problem och ser till att bankerna har likvida medel vid bankkriser, om en bank faller tar Riksgälden över.

Riksgälden träder in om en svensk bank skulle falla genom att den gör stora förluster och får kapitalproblem, då kan den gå i så kallad resolution.

Resolutionsreglerna gäller för nio stora, systemviktiga, banker, mindre banker får gå i konkurs men insättarna skyddas då av insättningsgarantin. Finansinspektionen avgör om en bank fallerar och när det sker träder resolutionsregelverket in, skriver TN.

ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Bankkrisen kan ändra finansmarknadens regler

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS