Transportsektorn stärktes i april och transportindikatorn landade på 64,9 i april, en ökning med 10,3 enheter mot månaden innan då indexet låg på 54,6, där ett värde över 50 signalerar högkonjunktur.

ANNONS

Det är den tredje månaden i rad som indexet är positivt.

”Transportsektorn är livsviktig för Sveriges handel och ekonomi. Det är därför glädjande att siffrorna ger starka signaler om Sveriges konjunkturläge, i synnerhet eftersom industriindexet öppnat det andra kvartalet på svagare siffror. Men vi kan inte ta den här uppgången för givet, flera omvärldsfaktorer pekar på en osäker utveckling”, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen, i en skriftlig kommentar.

Indexet för order låg på 65,5 (54,1 för mars), indexet för sysselsättning låg på 63,0 (55,7) och indexet för godsvolymer låg på 66,3 (53,9).

ANNONS
ANNONS

Transportindikatorn är utformad med inköpschefsindex som förebild, med skillnaden att det är personer i ledande befattning inom godstransporter och logistik som är uppgiftslämnare.