Transportsektorn stärktes i april och transportindikatorn landade på 64,9 i april, en ökning med 10,3 enheter mot månaden innan då indexet låg på 54,6, där ett värde över 50 signalerar högkonjunktur.

Det är den tredje månaden i rad som indexet är positivt.

”Transportsektorn är livsviktig för Sveriges handel och ekonomi. Det är därför glädjande att siffrorna ger starka signaler om Sveriges konjunkturläge, i synnerhet eftersom industriindexet öppnat det andra kvartalet på svagare siffror. Men vi kan inte ta den här uppgången för givet, flera omvärldsfaktorer pekar på en osäker utveckling”, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen, i en skriftlig kommentar.

ANNONS
ANNONS

Indexet för order låg på 65,5 (54,1 för mars), indexet för sysselsättning låg på 63,0 (55,7) och indexet för godsvolymer låg på 66,3 (53,9).

Transportindikatorn är utformad med inköpschefsindex som förebild, med skillnaden att det är personer i ledande befattning inom godstransporter och logistik som är uppgiftslämnare.