Tillväxten i svensk ekonomi är över förväntan och BNP (bruttonationalprodukten) ökade med 6,2 procent under fjärde kvartalet 2021.

ANNONS

Den preliminära BNP-indikatorn från SCB visar att svensk ekonomi går klart bättre än väntat.

BNP ökar med 6,2 procent under Q4, jämfört med samma period i fjol.

”Året avslutades med fortsatt uppgång i december efter ett stabilt kvartal med tillväxt under alla tre månader”, säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB, i ett pressmeddelande.

Experter: Restriktioner har inte haft lika stor negativ påverkan

I snitt hade ekonomerna räknat med att BNP skulle stiga 5,5 procent under sista kvartalet, enligt en sammanställning som SEB gjort, skriver TT på Di.se.

Att ekonomin går så starkt i Sverige, trots pandemin, är för att restriktionerna inte slagit lika hårt nu som tidigare, enligt experter.

BNP gick som starkast i slutet av fjolårets kvartal. I december steg tillväxttakten till 7,0 på årsbasis, visar siffrorna från SCB.

På årsbasis steg BNP med 5,2 procent på helåret 2021, jämfört med 2020, enligt den preliminära statistiken som är rensad från kalendereffekter och säsongsvarianter.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Nordea: Tendenser till överhettad ekonomi [Dagens PS]

Läs mer: SEB: Så mycket växer BNP i Sverige i år och 2023 [Dagens PS]

Läs vidare: SHB: Företagen trotsar virus och flaskhalsar [Dagens PS]