Företagen i Sverige går starkt trots nya restriktioner och flaskhalsar i leveranskedjan, enligt Handelsbanken, SHB.

ANNONS

Vi ger dig alla viktiga nyheter inom
ekonomi och näringsliv – kostnadsfritt

”Företagen rustar för en fortsatt hög efterfrågan och ökar både investeringar och antalet anställda”, säger Christina Nyman, chefsekonom på SHB, i ett pressmeddelande.

Flaskhalsarna men även nya restriktioner drar ner tillväxten i svensk ekonomi den närmaste tiden, men den underliggande ekonomin är stark. Liksom jobbtillväxten.

Och på sikt höjs tillväxtpotentialen tack vare digitala investeringar, konstaterar Handelsbanken i sin nya prognos där bankens ekonomer även anser att det är för tidigt för Riksbanken att höja räntan i Sverige.

Räntehöjning urholkar köpkraften

”Att höja räntan för att elpriser är höga skulle bara urholka köpkraften än mer och riskerar att stoppa den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden”, säger Christina Nyman.

Banken räknar med att en höjning av styrräntan kommer först i slutet av 2023.

Bostadspriserna väntas stiga med nära 5 procent i år.

Därför stiger bostadspriserna

”Det starka bostadsmarknadsläget driver på bostadsbyggandet, vilket innebär att underskottet av bostäder minskar. Samtidigt håller en fortsatt hög efterfrågan på bostäder uppe priserna och bankens prognos är att bostadspriserna stiger med nära 5 procent under året, för att sedan bromsa in”, skriver SHB som anser att den geopolitiska oron kring Ryssland och Nato om Ukraina ökar sårbarheten i energisektorn.

ANNONS
ANNONS

Om krisen övergår i väpnad konflikt är högre energipriser att vänta, heter det.

”Det skulle i sin tur medföra urholkad köpkraft men också risk för energibrist, med konsekvenser för industrin och hela samhället”, säger Christina Nyman.

Läs mer: SEB: Så mycket växer BNP i Sverige i år och 2023 [Dagens PS]