Svensk BNP minskade med 1,3 procent i augusti jämfört med månaden innan, konstaterar Statistiska Centralbyrån. Det kan vara början på en längre trend. Andra bedömare menar att utvecklingen kommer att bestå i minst ett par kvartal.

ANNONS

Sveriges BNP minskade med 1,3 procent i augusti, säsongsrensat och jämfört med juli. Det visar en preliminär sammanställning från SCB:s BNP-indikator. Dess så kallade produktionsvärdeindex landar också där.

”Aktiviteten i ekonomin minskade i augusti, något som bland annat syns i en svagare industriproduktion” säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB, i ett pressmeddelande.

Det är ingen stor nedgång, och jämfört med samma månad förra året så var BNP till och med större, konstaterar SCB.

BNP beräknas fortsätta falla

Man konstaterar att vissa industrisektorer i Sverige gick fortsatt bra under augusti, däribland kemi- och läkemedelsindustrin samt byggbranschen. Motorfordonsindustrin tappade däremot med hela 17 procent.

Men andra bedömare menar att den långsiktiga prognosen ändå kan bli dyster. Dagens PS har tidigare skrivit om Danske Banks prognos om att BNP-tillväxten kommer att fortsätta nedåt under minst ett halvår.

ANNONS
ANNONS

Handelsbankens prognos räknar på en krympning med 0,3 procent under hela 2023, och lågkonjunktur.

Läs också:

Tre blytunga smällar mot svenska hushåll i höst [Dagens PS]