Den senaste tidens stora ekonomiska skräckis som alla skriver och pratar om är förstås den fortsatt stegrande inflationen – men enligt Capital Economics chefsekonom Neil Shearing bor det en större källa till oro i den brittiska jobbstatistiken.

ANNONS

Bland annat skriver han att den amerikanska centralbanken Federal Reserve hade fel om att inflationen skulle avta vilket chockade de globala finansmarknaderna. Men han menar ändå att statistiken från den brittiska arbetsmarknaden är mer alarmerande.

Vid första anblick menar Neil Shearing att analysen kan värka märklig då den brittiska arbetslösheten sjönk till 3,6 procent, den lägsta siffran på 48 år. Men nedgången berodde till stor del på att ett betydande antal arbetstagare har lämnat arbetsmarknaden.

Minskad arbetskraft ger upphov till högre löner

Under kvartalet fram till juli föll 154 000 personer ur arbetskraften eller blev ekonomiskt ”inaktiva”. Jämfört med dagarna i början av pandemin har inaktiviteten bland personer mellan 16 och 64 ökat med 640 000 personer och om man hade inkluderat äldre arbetstagare så hade siffran ökat med över 900 000.

Storbritannien är inte ensamma i den här utvecklingen. USA har också mött liknande utmaningar men där visar datan på en hälsosam återhämtning och den sammantagna arbetsstyrkan i USA har nu återhämtat sig till siffror i paritet med dagarna före pandemin.

Men den brittiska arbetsstyrkan krymper alltså, trots den låga siffran för arbetslösheten, och den fortsätter att krympa och är idag en procent mindre än den var innan pandemin.

”Nettoresultatet är ett mindre utbud av arbetskraft och ett tryck uppåt på lönerna” skriver Shearing och tillägger att ökade löner på 5,5 procent inte kommer att hålla med ett inflationsmål på 2 procent när produktivitetstillväxten inte ens ökar med 1 procent.

Ökad invandring nödvändig

Enligt Neil Shearing ligger två faktorer bakom den brittiska arbetsmarknadskrisen. För det första har nettomigrationen avtagit de senaste åren, även om den fortfarande är positiv. Det beror inte minst på att migrationen från EU minskat i och med Brexit.

Det andra är att andelen arbetstagare som lämnar arbetsmarknaden ökar. Det drevs först på i samband med pandemin där men även om ett misslyckande med att behandla existerande hälsoproblem under pandemin.

För att undvika att få fart på den brittiska tillväxten så kommer landet att behöva få fart på arbetskraften i landet igen.

ANNONS
ANNONS

”Det har innebär att man behöver få inaktiva arbetare tillbaka i arbete och öka invandringen. Utan detta kommer finansministern att få förlita sig på en osannolikt stor återhämtning i produktivitet för att nå sitt tillväxtmål”, skriver Shearing.

Läs mer: Capital Economics: Glöm inflationen – brittisk jobbstatistik är ”skräckhistorien” [Dagens Industri]

Läs även: Riksbanken höjer styrräntan 100 punkter [Dagens PS]