Svensk ekonomi återhämtar sig efter det historiskt stora BNP-tappet under det andra kvartalet 2020. Det bidrar till att understödja statsfinanserna, minska statens lånebehov jämfört med tidigare prognos och dämpa ökningen av statsskulden till följd av pandemin, skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

Riksgäldens nya prognos visar ett underskott i statsbudgeten på 256 miljarder kronor i år, en förbättring av budgetsaldot med 146 miljarder kronor jämfört med föregående prognos från maj som var 402 miljarder.

Det minskade underskottet innebär att Riksgälden drar ned statens upplåning och att statsskulden inte väntas öka lika mycket som tidigare förutspåtts.

Riksgälden spår att den svenska bruttonationalprodukten faller med 3,5 procent i år, att jämföra med förra bedömningen som var -6,5 procent. Nästa år ses en tillväxt på 3,8 procent (tidigare 4,5).

”Återhämtningen kommer snabbare än vad som förväntades i förra prognosen men det dröjer till mitten av 2021 innan BNP är tillbaka på nivåerna före krisen. Pandemin bidrar till att osäkerheten i prognoserna fortfarande är större än normalt”, skriver Riksgälden.

ANNONS
ANNONS

Myndigheten sänker också prognoserna för arbetslösheten för i år och nästa år.