SEB har i sin senaste konjunkturprognos Nordic Outlook höjt prognosen för den svenska tillväxten under 2018 och 2019 till 2,9 och 2,4 procent, från tidigare 2,6 respektive 2,2 procent.

Arbetslösheten väntas noteras på 6,2 procent i år och 5,9 procent nästa år, vilket kan jämföras med förra prognosen för i maj om 6,0 procent för bägge åren.

”I Sverige hålls tillväxten uppe av export och industriinvesteringar när bostadsbyggandet minskar och hushållen tvekar. Låg underliggande inflation får Riksbanken att avvakta till april 2019”, skriver banken.

ANNONS
ANNONS

Gällande världsekonomin håller SEB fast vid en optimistisk prognos där global BNP ökar med cirka 4 procent per år 2018 och 2019 följt av en mild inbromsning 2020.

”Världsekonomin växer därmed över trend ytterligare ett par år och trotsar förhöjd politisk osäkerhet. Sencykliskt bränsle från investeringar och optimistiska hushåll samt finanspolitiska stimulanser väger tyngre än negativa effekter från handelsstörningar”, resonerar SEB.