Statsobligationer omnämns som säkra om än med något svag avkastning. Den här bilden har förmodligen växt fram efter 30 år med fallande ränta. Men den är allt annat än sann.

ANNONS

Måhända är risken att förlora pengar låg om man investerar i statsobligationer med korta löptider. Men för statsobligationer med långa löptider är risken lika hög som på aktiemarknaden.

Eller i vissa fall till och med högre.

Halverat värde

Ett färskt exempel är den 100-åriga statsobligationen i Österrike enligt analys från Refenitiv. Sedan december 2020 har värdet halverats.

Det rimmar illa med myten om de trygga statsobligationerna.

Nu är visserligen löptiden unikt lång med 100 år. Men den är utgiven i en väl fungerande marknadsekonomi och inte något obskyrt land i tredje världen.

Källa: Refinitiv Macroeconomic Analysis

Ny räntemiljö

Anledningen till halveringen är inte risken för inställda betalningar utan förväntan om en högre ränta. Ju högre ränta desto mindre värd blir obligationen som har en fast ränta.

När marknaden diskonterar en högre ränta blir kravet detsamma på obligationerna. Då krävs det ett lägre marknadspris för att uppnå önskad avkastning för investeraren.

Undvik långa löptider

Sverige har inte 100-åriga statsobligationer men väl 30-åriga och 10-åriga. Men effekterna kan bli stora även på en 10-årig obligation.

ANNONS
ANNONS

På bara ett halvår har räntan på Sveriges 10-åriga obligation gått från närmare noll till 0,65 procent. Ett råd i tider med stigande räntor är just att undvika obligationer med långa löptider.

Det är där förlusterna uppkommer när en ny högre räntenivå är väg att etableras. Det finns anledning att lusläsa räntefondernas placeringsstrategi.

Om den här räntetrenden består lär det inte vara många räntefonder som kan leverera positiv avkastning i år.