Varuexporten dippade i augusti och Sveriges BNP minskade mer än väntat, visar nya siffror från SCB.

ANNONS

I augusti minskade Sveriges BNP med 3,8 procent, säsonsgrensat och jämfört med föregående månad, enligt SCB:s preliminära sammanställning i BNP-indikatorn.

BNP-nedgången är avsevärt mycket större än vad analytikerna enligt Infronts sammanställning räknat med, där låg prognosen på en nedgång med 0,1 procent av BNP i augusti, rapporterar Omni Ekonomi.

”Fler faktorer bidrog till nedgången, men något som stack ut i augusti var varuexporten som vände nedåt. Exporten i löpande priser var visserligen högre än augusti 2020, men det förklaras helt och hållet av stigande exportpriser”, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB, i en kommentar.

Ökade jämfört med samma månad i fjol

BNP-indikatorn, som du kan läsa mer om här, ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP.

Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna.

Det ska sägas att jämfört med augusti i fjol steg BNP-indikatorn i augusti i år med 2,4 procent.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Överskott på 43 miljarder i statens budget [Dagens PS]

Läs också: KI: Sverige går in i ”mild” högkonjunktur [Dagens PS]