Enligt Ekonomistyrningsverket blev det överskott i saldot för statens budget på 43,4 miljarder kronor i augusti. Ökad skatteintäkter anges som förklaring.

ANNONS

Siffrorna från Ekonomistyrningsverket, ESV, visar ett överskott i statens budget för augusti i år som var 23,6 miljarder kronor högre än samma månad 2020.

Bakgrunden till det här förklarar Ekonomistyrningsverket med ökade skatteinkomster till följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi.

Totalt uppgick inkomsterna i statens budget till 117,3 miljarder kronor i augusti, vilket är 24,0 miljarder kronor (25,7 procent) högre än i augusti 2020.

Ett rejält uppsving jämfört med förra året

”Det beror till stor del på att skatt på varor och tjänster samt skatt på inkomster ökade med 8,2 miljarder kronor respektive 7,6 miljarder kronor. Samtidigt ökade inbetalningarna till skattekonto jämfört med augusti 2020. Inkomsterna från arbetsgivaravgiften ökade också, och ligger nu på samma nivå som innan den tillfälliga nedsättningen mars–juli 2020”, skriver ESV i ett pressmeddelande på torsdagen.

För årets första åtta månader, januari-augusti, visar saldot i statens budget ett överskott på 101,9 miljarder kronor.

Det kan jämföras med januari-augusti i fjol då saldot uppvisade ett underskott i budgeten på 86,1 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här.

Läs även: Handelsbanken ser ”stark återhämtning” i svensk ekonomi [Dagens PS]