Nordea ser risken för en överhettad ekonomi som större än att efterfrågan är svag, enligt en ny konjunkturrapport.

ANNONS

Nordea konstaterar att svensk ekonomi går in en starkare fas, banken anser att det är större risk för en överhettad ekonomi än att efterfrågan är svag.

Nordea spår att Sveriges BNP i år ökar med 4,6 procent och 3,5 procent nästa år.

Banken har därmed justerat upp sin BNP-prognos från i maj, då man räknade med en BNP-ökning på 3,0 procent 2020, medan BNP-prognosen ligger fast för i år.

”Återhämtningen efter pandemin ligger bakom oss. Tillväxten breddas då även investeringarna tar fart och ekonomin går på alla cylindrar. Resursutnyttjandet är snart lika högt som under de starka konjunkturåren 2017 och 2018”, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom, i ett pressmeddelande.

Fokus på inflation och löner

Kraftigt fallande arbetslöshetssiffror gör att Nordea räknar med att arbetslösheten sjunker till samma nivå som före pandemin redan nästa sommar.

ANNONS
ANNONS

I och med att finans- och penningpolitiken är fortsatt expansiv hamnar fokus på inflation och löner. Storbanken tar höjd för löneökningar.

KPIF-inflationen väntas ligga på 2,1 procent i år och sedan sjunka till 1,7 procent nästa år.

Nästa år tror Nordea att Riksbankens stödköp upphör. Reporäntan spås ligga kvar under hela prognosperioden.

Winsth: ”Utrymme för kloka investeringar”

”Valåret 2022 innebär att finanspolitiken förblir mycket expansiv. Det finns utrymme för kloka investeringar, inte minst i infrastruktur och energiförsörjning. Risken är dock att det blir mer av kortsiktiga efterfrågestimulanser, vilket till och med kan vara skadligt”, säger Winsth.

Nordea bedömer att risken för bakslag i ekonomin är liten.

ANNONS
ANNONS

”Låg vaccinationsgrad och vaccineringsvilja i delar av omvärlden utgör en risk. Större ekonomiska bakslag är dock mindre sannolika. De nordiska länderna går i takt och visar styrka. Inte minst skapar en mycket hög vaccinationsvilja goda förutsättningar”, heter det i bankens konjunkturprognos.

Läs även: SEB ser tre hot mot återhämtningen [Dagens PS]

Läs mer: Lägre fart i svensk industri – så tolkas det [Dagens PS]