BÖRS


Rapporter

07:00 Diös, 07:30 Fabege, 10:00 Industrivärden, Seatwirl

ANNONS

Corporate Actions

Prostalund första dag för handel på First North efter byte från Spotlight

Övriga händelser

11:00 SAS passagerarstatistik

Utländska övriga händelser

08:00 Finnair passagerarstatistik

ANNONS
ANNONS

MAKRO

00:30 Japan hushållens konsumtion
06:00 Sverige husprisindex Mäklarstatistik bostadspriser
07:00 Estland KPI
08:00 Danmark industriproduktion
08:00 Norge industriproduktion
08:00 Tyskland industriorder
08:45 Frankrike handelsbalans
09:00 Spanien industriproduktion
09:00 Österrike grossistpriser preliminär
09:30 Storbritannien husprisindex Halifax
09:30 Sverige industriorder
09:30 Sverige statens betalningar
09:30 Sverige industriproduktion
12:00 Irland industriproduktion
14:30 Kanada arbetslöshet
14:30 USA sysselsättningsstatistik
Brasilien månadsförsäljning av bilar