”Här och nu är det inflationsskräcken som dominerar”, säger Pär Magnusson, räntestrateg på Swedbank, till SvD.

ANNONS

I USA har räntorna på tioåriga statsobligationer nästan trefaldigast sedan i somras, skriver tidningen och konstaterar att det handlar om en uppgång på drygt 0,50 procent till omkring 1,30 procent.

I Sverige har räntorna samtidigt stigit från -0,17 procent till 0,29 procent, vilket uppges vara den högsta nivån på två år.

Riksbankens inflationsmål är nu nära. Enligt nya SCB-siffror, som Svenska Dagbladet hänvisar till, steg inflationstakten i Sverige i januari till 1,7 procent i årstakt, enligt Riksbankens måttenhet KPIF, vilket kan jämföras med en inflationstakt på 0,5 procent månaden innan.

Flera faktorer, inte minst vaccinframgångar, ger rädslan för prisökningar syre då det väntas mynna ut i lättnader i restriktionerna och ökad hushållskonsumtion.

Får tunge Harvardprofessorn rätt?

SvD pekar på varningen som ekonomiprofessor Larry Summers på Harvarduniversitet gått ut med, att de massiva centralbanksstilumanserna kan ”skapa det största inflationstryckets som skådas på en hel generation”.

Svenska ränteexperter är emellertid inte lika drastiska i sina prognoser.

Claes Måhlén, räntestrateg på Handelsbanken, säger i artikeln att inflationstrycket bara blir tillfälligt.

”Det kommer att ta tid för arbetslösheten att sjunka. Globaliseringen och andra faktorer kommer också fortsatt att hålla tillbaka hushållens löneökningstakten. Då blir det svårt för inflationen att ta fart”, säger han till SvD.

Bergsäker på att nollräntan består

Hans kollega på Swedbank, Pär Magnusson, är inne på samma linje och han utgår från att Riksbanken håller fast vid nollräntan i åtminstone tre år.

ANNONS
ANNONS

”Det är jag ganska bergis på”, säger Pär Magnusson.

Claes Måhlén håller med och menar att Riksbanken inte vill göra om samma tabbe som efter finanskrisen. Då höjdes räntan snabbt men lika snabbt tvingades man backa och sänka räntan igen, skriver SvD.

Läs även: Guru: Fem aktietips i ränteturbulensen [DagensPS.se] »