Mest troligt är att Sveriges BNP minskar med 7 procent i år – det största raset sedan andra världskriget – och att arbetslösheten stiger till 11 procent, enligt banken.

ANNONS

Det här är ett av de scenarier (nummer 2 i ordningen) som Handelsbanken skissar på. Det baseras på bedömningen att restriktionerna blir kvar till sommaren med en utdragen virusbekämpning, framgår det.

Under mars-maj faller BNP i detta scenario med omkring 20 procent. Särskilt utsatta branscher är restaurang, hotell, turism och flygnäringen med en drastisk nedgång av efterfrågan och allvarliga störningar i leveranskedjan, det gäller även tillverkningsindustrin.

För helåret minskar alltså BNP med cirka 7 procent, det största fallet sedan andra världskriget, för att nästa år återhämta sig med runt 5 procent.

Regeringen har råd med fler krisåtgärder

Arbetslösheten väntas stiga med över 11 procent i år och blir kvar på en hög nivå, enligt analysen, och hårdast drabbar det unga och utrikesfödda med risk för en permanent utslagning på arbetsmarknaden.

Handelsbanken spår att bostadspriserna faller med omkring 10 procent för att delvis återhämta sig under 2021. Men bostadsbyggandet slår av på takten och den offentliga skuldsättningen stiger med cirka 45 procent av BNP. Där till ökar statens lånebehov med runt 450 miljarder kronor, vilket är en låg skuldsättningsgrad internationellt sett, konstaterar Handelsbanken som menar att det indikerar att regeringen skulle kunna sjösätta ”betydligt fler krisåtgärder” för att dämpa de ekonomiska följderna av pandemin.

ANNONS
ANNONS

I ytterligare ett scenario (nummer 1) kalkylerar Handelsbanken med att restriktionerna hävs redan i april, alltså denna månad, och att spridningen av coronaviruset minskar relativt snart. Det för i sin tur med sig att länder gradvis lättar på sina restriktioner. Inititalt stundar ett BNP-ras på 15 procent men sammantaget i år landar BNP-fallet, enligt hypotesen, på ett BNP-tapp på cirka 3 procent på helåret 2020 för att sedan öka med omkring 4 procent under nästa år.

Bostadspriserna rasar med 20 procent

Slutligen, i scenario nummer 3, sätts Sverige i karantän i tre månader, vilket enligt Handelsbankens bedömning halverar BNP under denna period samtidigt som arbetslösheten skjuter i höjden.

BNP väntas i det läget, trots återhämtning, hamna på en avsevärt lägre nivå än före virusutbrottet.

Resonemanget utgår från en långsam återhämtning i euroområdet och en skuldkris med ”stora permanenta effekter på ekonomin”.

För svenskt vidkommande betyder det, enligt Handelsbanken, att BNP backar med hela cirka 18 procent i år för att sedan öka med cirka 6 procent under 2021.

Arbetslösheten väntas i scenariot stiga kraftigt till 17 procent i år för att bara minska marginellt under nästa år.

ANNONS
ANNONS

Det utlöser i sin tur ett bostadsprisfall på cirka 20 procent. Allt medan bostadsförsäljningarna upplever en kraftig tillbakagång från dagens nivåer, enligt Handelsbankens, som skriver:

”Regeringens stimulansåtgärder och raset i BNP gör att den offentliga skuldsättningen i år beräknas stiga till över 58 procent av BNP och statens lånebehov ökar med nästa 800 miljarder kronor i år.”

Läs mer om Handelsbankens tre scenarier i coronakrisen (pdf).