Oväntat stora ränterörelser och en osäker omvärld kan testa den finansiella sektorns motståndskraft, skriver Finansinspektionen i årets andra stabilitetsrapport som presenteras på en pressträff i dag.

ANNONS

Svensk ekonomi är fortsatt stark, men visar nu tecken på avmattning. Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är överlag tillfredsställande, men en fortsatt hög skuldtillväxt som drivs på av utlåning och investeringar kopplade till bostäder och kommersiella fastigheter kräver vaksamhet, skriver FI i stabilitetsrapporten.

Myndigheten räknar också med att räntorna ska stiga framöver, och det bör leda till att risktagandet på finansiella marknader mattas av och att skulderna växer långsammare. En kontrollerad återgång till en mer normal räntenivå är därför bra för stabiliteten i det finansiella systemet, enligt FI.

Men den långa perioden med låga räntor har gjort att det finns betydande osäkerhet om hur stora sårbarheter som kan ha byggts upp. Bostadspriserna har stabiliserats efter en nedgång, men de befinner sig ännu på en hög nivå.

ANNONS
ANNONS

”När den unika miljö vi befinner oss i ändras finns en risk för oförutsedda reaktioner som kan ställa till problem. Vi har vidtagit åtgärder som har ökat motståndskraften, men vi behöver vara fortsatt vaksamma”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.