Ungern kan inte längre betraktas som en fullständig demokrati. Det fastslår EU-parlamentet i en ny rapport, skriver CNN.

ANNONS

Det var under torsdagen som EU-parlamentet i en färsk rapport skrev att Ungern under ledning av premiärminister Viktor Orban blivit en så kallad ”valautokrati”.

”Sammantaget uttrycker [Europaparlamentet] beklagande att avsaknaden av beslutsamma EU-åtgärder har bidragit till ett sammanbrott av demokratin, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter i Ungern, och förvandlat ett av dess medlemsländer till en hybridregim av valautokrati”, står det i rapporten.

Faktorer som enligt rapporten gör att ”Ungern inte längre är en demokrati”.

Inga EU-medel till Ungern

Ett konstaterande som enligt EU ger upphov till oro för hur landets valsystem fungerar. Icke-demokratier drabbar även redan hårt utsatta grupper och etniska minoriteter, som till exempel HBTTIQ-personer och försvarare av människorätten, enligt rapporten.

Av det skälet uppmanar EU-parlamentet nu till handling i form av sanktioner. Bland annat genom att frysa Ungerns EU-medel.

Så är det inte heller första gången Ungern och dess premiärminister hamnar i konflikt. Sedan landet gick med i EU 2004 har Orbans hårdföra och odemokratiska metoder varit uppe för diskussion ett antal gånger. Särskilt vad gäller människorättsliga frågor. Något som återkommande tillbakavisats av Orban.

ANNONS
ANNONS

Nu återstår det att se hur EU-parlamentets rapport tas emot. Övriga medlemsländer har tre månader på sig att fatta beslut kring kommissionens rekommendation. Skulle de godkänna förslaget om minskade medel kan det komma att äventyra så mycket som en en tiondel av Ungerns BNP, erfar CNN.

Läs även: Putin dissade fredsavtal – valde krig i stället [Dagens PS]