EU:s försvarsministrar är överens om att ”definiera parametrarna” för ett ”EU-uppdrag för militär assistans till Ukraina”. Sveriges regering meddelar också att man skickar ett sjunde militärt stödpaket värt 500 miljoner kronor till Ukraina.

ANNONS

Josep Borrell Fontelles, Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, sa under måndagen på ett informellt möte för EU:s försvarsministrar som hölls i Prag, Tjeckien att flödet av vapen till Ukraina från EU ökat under sommaren och att alla medlemsländer är överens om att hjälpa Ukraina med träning av soldater.

Även Ukrainas försvarsminister Oleksii Reznikov gjorde EU-ministrarna sällskap via videolänk.

”Jag kan säga att alla medlemsstater är tydligt överens om det och om att inleda det arbete som krävs för att definiera parametrarna för ett EU-uppdrag för militär assistans till Ukraina”, säger Josep Borrell Fontelles enligt en transkription av talet på EU:s diplomatiska tjänsts hemsida.

Ska arbeta för att definiera EU-uppdrag

Vad innebär då ett EU-uppdrag för militär assistans till Ukraina? Det vet vi ännu inte – det är just det svenske Peter Hultqvist (S) och de andra försvarsministrarna är överens om att arbeta för att definiera.

”Jag säger inte att detta beslutades idag. I vilket fall som helst är detta ett informellt råd [av försvarsministrar] och det informella rådet fattar inga beslut. Så det är inte en fråga om att fatta ett beslut utan att besluta att göra det förberedande arbetet, vilket säkerligen inkluderar kontakterna med ukrainarna, å ena sidan, och att definiera de juridiska och operativa parametrarna, å andra sidan, i för att definiera ett krishanteringskoncept som skulle kunna leda till ett beslut om det”, säger Josep Borrell Fontelles.

Många kullerbyttor i meningen från EU-representanten – men samtidigt så pågår det enligt Vladimir Putins Ryssland inte ens något krig i Ukraina utan en ”särskild militär operation.”

Sverige skickar mer vapen

Under måndagen meddelade försvarsminister Hultqvist tillsammans Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) att Sverige skickar ett sjunde militärt stödpaket värt 500 miljoner kronor till Ukraina, bland annat med artilleriammunition.

ANNONS
ANNONS

”Det kan användas här och nu, och ger Ukraina högre förmåga att bekämpa motståndaren direkt men också bakom frontlinjen”, säger statsminister Magdalena Andersson.

Läs även: Sverige stöttar Ukraina med mer vapen [Dagens PS]