Miljardären Bill Gates är generellt sett optimistisk inför 2022 men han säger samtidigt att misstro mot regeringar är ett stort hot.

ANNONS

Bill Gates ser fram emot ett nytt år i sin blogg men uppger samtidigt att vissa orosmoln har seglat in, skriver CNBC.

Litar inte på regeringen 

Den utbredda misstron mot regeringar breder ut sig menar han.

”Det är ett av de största problemen som jag är mest nervös inför 2022”, skriver Bill Gates som förklarar att om det inte finns tilltro till myndigheterna så kan det bli svårt att få människor att följa direktiv kring till exempel klimatförändringar eller att förhindra en ny pandemi.

Sådan misstro har blivit särskilt uppenbar sedan pandemins start när desinformation kring covid spred sig över USA och resten av världen. Men redan före pandemin 2019 var misstron utbredd visar en undersökning från Pew Research Center, där 75 procent av amerikanska vuxna uppgav att deras förtroende för den federala regeringen minskade.

Ytterligare 64 procent sa att förtroendet för övriga amerikanare dalade, vilket även märks genom sociala plattformar som Bill Gates menar leder till en ”ökad klyfta”.

Uppmuntrar misstro

Det kan i sin tur leda till att amerikanare blir mer benägna att välja politiker som offentligt uppmuntrar misstro vilket kan få allmänheten att ”bli ännu mer desillusionerad.”

Även detta är ett svårt problem som Gates inte är helt säker på hur han ska lösa, men han kommer blicka mot unga människor framöver.

ANNONS
ANNONS

”Jag hoppas att de generationer som växte upp online kommer att ha nya idéer om hur man kan tackla ett problem som är så djupt rotat i internet.”

Läs även: Bill Gates avbokar julen på grund av omikron [Dagens PS]