Lohilo Foods, tidigare med namnet Alvesta Glass, skjuter upp den planerade börsnoteringen. Samtidigt meddelar man i samma pressmeddelande att man genomför en riktad nyemission till Santhe Dahl Invest, som blir näst största ägare.

ANNONS

”Med hänsyn till rådande förutsättning på finansmarknaden till följd av coronavirusets globalaspridning har Lohilo Foods i samråd med sina rådgivare beslutat att senarelägga den planerade noteringen av bolagets aktier till dess att mer gynnsamma förutsättningar föreligger”, heter det i pressmeddelandet.

Tidigare var noteringen planerad att ske under första halvan av 2020, nu är målet att notera bolaget under andra halvan 2020.

Den riktade emissionen uppgår till cirka 10 miljoner kronor med teckningskursen 14 kronor per aktie. Därutöver har Santhe Dahl Invest indirekt förvärvat aktier från grundaren Dan Isaksson via Lohilo Foods huvudägare MF30 Holding.

Totalt motsvarar transaktionerna 9,13 procent av aktierna i Lohilo Foods vilket innebär att Santhe Dahl Invest kommer att bli näst största aktieägare i bolaget efter att bolagets fusion med Alvestaglass Partners Sweden är genomförd.

ANNONS
ANNONS

Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår genom den riktade emissionen till cirka 5,37 procent av antalet aktier och röster i Lohilo Foods.