Johnson & Johnson har målet att all den el som förbrukas i hela koncernens anläggningar ska komma från förnybara energikällor till 2025.

Koncernen investerar nu i ny vind- och solkraft i Spanien via så kallade VPPA-avtal, (virtual power purchase agreements).

”Som världens största och hälso- och sjukvårdsföretag är vi väl medvetna om att människors hälsa och miljöhälsa hör ihop – friska och hälsosamma människor behöver en hälsosam planet. De nya VPPA-avtalen är en spännande milstolpe i vårt långsiktiga engagemang för klimatåtgärder och de tar oss ytterligare ett steg närmare vårt mål att driva vår globala verksamhet med 100 procent förnybar el”, säger Paulette Frank, Chief Sustainability Officer på Johnson & Johnson i ett pressmeddelande.

Ska täcka koncernens elbehov i Europa

Avtalen omfattar en produktion 270 000 megawattimmar per år och planen är att den nya produktionen ska vara i full drift från år 2023 och täcka elbehovet hos alla Johnson & Johnsons 33 anläggningar i Europa.

Koncernen har anläggningar i åtta länder i Europa och Sverige är ett av dem, för stora delar av verksamheten här är 100 procent förnybar elförbrukning och koldioxidneutral produktion redan ett faktum.

Sverige är en föregångare

Johnson & Johnson Helsingborg är en av koncernens produktionsanläggningar i Sverige och har varit en föregångare och inspiration för resten av koncernen. I Helsingborg tillverkas bland annat Nicorette-produkter och anläggningen är helt koldioxidneutral sedan flera år tillbaka. All el som Johnson & Johnson förbrukar i Sverige kommer dessutom från förnybara källor så inom koncernen ligger Sverige i framkant.

ANNONS
ANNONS

”För närvarande är vi den enda tillverkningsenheten inom J&J som är helt koldioxidneutral. Vi jobbar hårt för att uppnå samma status vid vår tillverkningsenhet i Uppsala (världsledande inom produkter för ögonkirurgi) och har kommit en god bit på väg i det arbetet”, säger Christoffer Schönbeck, Sr. Facility Manager för Johnson & Johnson i Norden, i pressmeddelandet.

Läs mer: Johnson & Johnsons vaccin undersöks för blodproppar [Dagens PS]