Astra Zenecas läkemedelskandidat AZD7442 är den enda långtidsverkande antikroppskombination som både motverkar och behandlar covid-19.

ANNONS

Den kliniska fas 3-studien Tackle har visat på positiva resultat i behandling av covid-19 med Astra Zenecas långtidsverkande antikroppkombination AZD7442. Jämfört med placebo uppnådde läkemedelskandidaten en statistiskt signifikant minskning av allvarlig covid-19 och död hos covidpatienter med mild till måttlig covid som inte var inlagda på sjukhus.

90 procent av de som medverkade i studien kom från urvalsunderlag med hög risk för att utveckla svår covid-19, inklusive personer med co-morbiditet.

Ges som intramuskulär injektion

Astra Zenecas läkemedelskandidat AZD7442 administrerades som intramuskulär injektion och minskade risken att utveckla svår covid-19 eller dö med 50 procent jämfört med placebo hos icke sjukhusinlagda patienter som haft symptom i sju dagar eller mindre.

Bland de deltagare som fick AZD7442 inom fem dagar från symptomutbrott minskades risken att utveckla allvarlig covid-19 med 67 procent jämfört med placebo. AZD7442 är den första långtidsverkande antikroppen som med fas-3-data har visat fördelar både som förebyggande och behandlande läkemedel mot covid-19.

Ansökt om behörighet för nödanvändning

”Med fortsatta fall av allvarliga Covid-19-infektioner över hela världen finns det ett stort behov av nya behandlingar, som AZD7442, som kan användas för att skydda utsatta befolkningar från att få Covid-19 och också kan hjälpa till att förhindra progression till svår sjukdom. Dessa positiva resultat visar att en bekväm intramuskulär dos av AZD7442 kan spela en viktig roll för att bekämpa denna förödande pandemi”, säger Hugh Montgomery, Professor i intensivvård vid University College London och studiens huvudutredare, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

I fas 3-studien Tackle deltog 903 personer och den primära analysen är gjord på 822 deltagare. Astra Zeneca har lämnat in en ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, för behörighet för nödanvändning (Emergency Use Authorisation) för AZD7442 som profylax för covid-19.

Läs mer: Ännu en genombrottsstatus för Astra Zenecas Enhertu [Dagens PS]